Hälsa

Jaliin`s Maine Coon

Maine Coon är inte drabbad av hälsoproblematik i större utsträckning än någon annan av våra populäraste kattraser. Men vi har ett väl utarbetat hälsoprogram med offentlig publicering av katternas hälsotestresultat inom Paw Peds. Med ökat hälsotänk bland uppfödarna inom en ras och därmed ökad frekvens av hälsotestade djur så blir ju de synligt dåliga resultaten fler än i en ras där man inte hälsotestar i samma utsträckning. Som kattungeköpare kan man då bli lite lurad att tro att Maine Coon är en sjuk ras när det tvärtom arbetas genomtänkt och långsiktigt för att snabbt kunna utesluta avelsdjur och linjer där man noterar att det dyker upp problematik.

 

Inom Maine Coon är det främst två typer av tester man huvudsakligen gör som uppfödare på sina katter;

Regelbundna Hcm- scanningar

Hd- röntgen

 

HCM- Hypertrofisk Kardiomyopati

 

Hcm är förkortningen på en hjärtsjukdom, som faktiskt är den vanligaste ibland alla kattraser, där hjärtmuskelväggen av någon anledning blir förtjockad. Detta kan påvisas redan vid tidig scanning vid 1 år , men vanligtvis påvisar man inte förändringarna förrän katten blivit äldre. Därför scannar vi våra katter enligt Paw Peds hälsoprgram vid 1 , 2 , 3 och 5 års ålder. Detta för att så snabbt som möjligt kunna fånga upp eventuella förändringar.

Det som tillslut sker vid HCM, som försämras över tid, är att kattens hjärta förlorar sin förmåga att främst pumpa ut det syresatta blodet ut i kroppen. Tillslut fungerar kammarväggen så dåligt att blod rinner tillbaka och blir ståendes i kammaren istället för att kunna skickas iväg och göra nytta. En katt med HCM kan leva ett drägligt liv i flera år med hjälp av de bromsmediciner som finns att tillgå. Ju tidigare man upptäcker problematiken desto bättre. Innan hälsoprogrammet drog igång så hände det inte sällan att katter avled i HCM innan ett års ålder. Denna tidiga utveckling av sjukdomen har man, genom scanningarna av hjärtat på avelskatter, fått att minska radikalt.

 

Höftledsdysplasi

 

Den andra delen handlar om höftledsdysplasi. En katt med hd har alldeles för grunda skålar i vilka höftbenens ändar ska vridas runt. Det leder till en slapphet i leden som kraftigt ökar risken för artrosbildning vilket blir oerhört smärtsamt för den drabbade katten. Maine Coon är en stor ras och är därför extra utsatta i detta avseende. Hd nedärvs recessivt dvs de dåliga generna hoppar mellan generationer, men man ser en tydlig statistik på att man genom att använda röntgade katter med normala höfter i aveln har minskat frekvensen av hd som poppar upp i linjerna.

 

Det finns ofantligt mycket information att sålla i som kattungeköpare men något jag alltid kommer stå fast vid är att för din blivande katts skull OCH för rasens framtid; välj en uppfödare som följer rasens hälsoprogram dvs HCM-scannar sina katter regelbundet och hd röntgar samt använder sig av katter med normala höfter i sin avel.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved