utparning


Förutom att testa våra avelskatter för genetiska sjukdomar, anser vi att det är viktigt för rasens framtid att bevara den genetiska variation som finns, och bredda den en del dessutom.

En smal avelsbas och genetiska flaskhalsar i det förflutna påverkar katternas hälsa negativt, eftersom genetisk variation då förloras, inaveln ökar och vi får genfrekvenser som ökas och minskas slumpmässigt. Det finns många startkatter, så kallade founders, och stamlinjer bakom maine coonen, men genom jakten på utställningsvinnande typ och utseende har under generationernas gång vissa linjer blivit kraftigt överanvända, medan andra nästan har utplånats ur rasen.


Resultatet är att dagens genpool till ungefär 70% kommer från bara fem founder-katter. Det är förstås för mycket för att komma från så få katter. Dessa fem founders levde på 1960- och 1970-talen. Deras namn: Andy Katt of Heidi Ho, en hane som bidragit med ca 20% av genpoolenBridget Katt of Heidi Ho, en hona som bidragit med ca 20% av genpoolenDauphin de France of Tati-Tan, en hane som bidragit med ca 15% av genpoolenTatiana of Tati-Tan, female, en hona som bidragit med ca 8% av genpoolenSmokie Joe of Whittemore, en hane som bidragit med ca 7% av genpoolen Vi brukar kalla andelen av dessa katter i en stamtavla för top 5. Vi använder denna andel som ett av flera verktyg för att bilda oss en uppfattning om hur värdefull en stamtavla är ur utparningssynpunkt. Andelen av de två allra mest förekommande founder-katterna, Andy Katt of Heidi Ho och Bridget Katt of Heidi Ho, kallar vi för top 2. 


Vi beräknar också andelen av de så kallade klonerna i stamtavlorna. Avkommor till Heidi Ho Sonkey Bill och Tanstaafl Polly Adeline of Heidi Ho kallades på skoj för "klonerna", eftersom de såg så lika ut. Denna syskonskara föddes 1979-1982. Klonerna var väldigt vinstrika på utställningar, så de flesta uppfödarna ville snart ha en egen klon för avel. Eller två. Många inavlade sedan på de här katterna, för att få fram ännu mer vinstrika katter. Resultatet har blivit en genetisk flaskhals i rasen, en åtstrypning av genpoolen. Idag kommer ungefär 35% av generna i genpoolen för rasen från denna syskonskara. Det vi gör nu är att vi försöker reducera andelen av klonerna och av de mest använda founder-katterna i våra stamtavlor, för att på så sätt begränsa skadeverkningarna av de här genetiska flaskhalsarna så mycket som möjligt. Detta görs genom att vi tillvaratar katter som finns kvar med mindre av de vanliga linjerna och mer av andra gamla linjer i stamtavlorna. Ett annat sätt, som vi också arbetar med, är att introducera helt nytt blod genom sk Founders katter från Amerika.


Text: Ulrika Olsson