genetik-Kullen

födda 2021-12-02

Kloner; 23.6

COI; 7.37

Inavel på 7 Gen; 0%

Jaliins Cytosin

Svartsmoke  ( ns )

Utvärderas

Jaliins Allel

Svartsilver agouti med vitt ( ns 02 21) Reserverad

Jaliins Enzym

Svartsilver tigre med vitt (ns 03 23 )

Reserverad

Jaliins Tymin

Bruntigre med vitt ( n 09 23 )

Reserverad

Jaliins Meios

Blåsmoke med vitt  ( as 03 )

Utvärderas

Jaliins Exon

Svart med vitt ( n 03 )

Reserverad

Jaliins Koda

Svarsilveragouti med vitt ( ns 02 21 )

Reserverad