Välkommen till vårat katteri!

Uppfödning av Maine Coon i liten skala sedan 2016.

Alla våra avelsskatter hälsotestas i enlighet med Paw Peds hälsoprogram för rasen. Läs gärna mer om hur under fliken Hälsa.

Vi arbetar även för att bredda den genetiska variationen inom rasen.

Läs mer om det under fliken utparning.

Vi har läst Paw peds Grundkurs 1 samt 2 och är även sverak-diplomerade.

tillstånd från länsstyrelsen finns.

Vi har fått kattungar 12/2 !

Mer information finns under fliken Aktuella Kattungar